การทำสมาธิ

การทำสมาธิ

ค้นพบความสงบภายในและพลังบวกผ่านการฝึกสมาธิแบบโบราณ

ตามตำราศักดิ์สิทธิ์เนปาลเป็นสถานที่ที่เทพเจ้าในศาสนาฮินดูและศาสนาฮินดูโบราณมานั่งสมาธิและผ่อนคลายมานานหลายพันปี

สำหรับผู้มาเยี่ยมชมในวันนี้มีโอกาสมากมายที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การทำสมาธิในเนปาลคุณสามารถเข้าร่วมสถานที่พักผ่อนในอารามหรือศูนย์ส่วนตัวและฝึกฝนการสอนที่ได้รับความกระจ่างมากมายหรือหาจุดที่เงียบสงบใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงเช่นพุทธนาถหรือสวยัมภูนาถ

เชื่อกันว่าการทำสมาธิจะช่วยฟื้นฟูระดับพลังงานและความกระตือรือร้นของคนๆหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงได้รับความนิยมได้รับการติดตามทั่วโลกและได้รับการสอนในหลายส่วนของโลกหลักสูตรการทำสมาธิจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและสำรวจด้านจิตวิญญาณภายในตัวคุณเองมีศูนย์เฉพาะทางหลายแห่งที่เปิดสอนหลักสูตรการทำสมาธิสถาบันเหล่านี้บางแห่งมีที่พักและอาหารให้พร้อมกับชั้นเรียนในขณะที่สถาบันอื่นๆให้เฉพาะชั้นเรียน

การทำสมาธิได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีศูนย์ปฏิบัติธรรมหลายแห่งในและรอบๆกาฐมาณฑุ

ศูนย์วิปัสสนาแห่งเนปาลเปิดสอนหลักสูตร 10 วันเกี่ยวกับการทำสมาธิมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดตลอดหลักสูตรการทำสมาธิทุกวันเริ่มเวลา 04.30 น. และความเงียบจะถูกเก็บไว้ตลอดสิบวันหากต้องการลงทะเบียนหรือรับแผ่นพับเกี่ยวกับหลักสูตรโปรดไปที่สำนักงานกาฐมาณฑุของศูนย์ (อาทิตย์ - ศุกร์ 10.00-17.30 น.) ที่ลานโจติภวันนาในกันติพัฒน์ทุกหลักสูตรได้รับทุนจากการบริจาค

วิปัสสนาเป็นหนึ่งในเทคนิคการทำสมาธิที่เก่าแก่ที่สุดที่สูญหายไปนานสำหรับมนุษยชาติพระพุทธรูปได้ค้นพบใหม่เมื่อกว่า 2,500 ปีก่อนวิปัสสนาหมายถึง 'การมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง' เป็นกระบวนการทำให้บริสุทธิ์โดยการสังเกตตนเองหนึ่งเริ่มจากการสังเกตลมหายใจตามธรรมชาติเพื่อเป็นสมาธิด้วยการรับรู้ที่เฉียบคมนี้เราจะสังเกตเห็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปของร่างกายและจิตใจและสัมผัสกับความจริงอันเป็นสากลของความไม่เที่ยงความทุกข์ทรมานและบรรลุถึงสภาวะของความไร้อัตตา

เส้นทางทั้งหมด (ธรรมะ) เป็นวิธีการรักษาสากลสำหรับปัญหาสากลและไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือนิกายใดๆด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงสามารถปฏิบัติได้อย่างเสรีโดยไม่มีความขัดแย้งทางเชื้อชาติวรรณะหรือศาสนาไม่ว่าในที่ใดและทุกเวลาและจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

วิปัสสนาเป็น ‘ศิลปะแห่งการดำรงชีวิต’ที่ปลดปล่อยบุคคลออกจากความคิดเชิงลบทั้งหมดของจิตใจเช่นความโกรธความโลภและความไม่รู้เป็นการฝึกฝนที่พัฒนาพลังเชิงบวกสร้างสรรค์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของแต่ละบุคคลและสังคมศูนย์วิปัสสนาตั้งอยู่ในพุทธนิลกัณฑะใกล้ทางเข้าอุทยานแห่งชาติศิวะปุรี

มีหลายทางเลือกในการเลือกศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือหลักสูตร

© 2024. Nepal Tourism Board. All rights reserved.