หุบเขากาฐมาณฑุ

หุบเขากาฐมาณฑุ

หุบเขากาฐมาณฑุ

หุบเขากาฐมาณฑุ

การก้าวเข้าสู่กาฐมาณฑุกำลังก้าวเข้าสู่อีกโลกหนึ่งที่ทุกคนควรได้สัมผัสในชีวิต
กาฐมาณฑุเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งมีสถาปัตยกรรมเนวารีที่น่าทึ่งสถานที่ทางศาสนาฮินดูและพุทธที่มีอายุหลายศตวรรษพร้อมด้วยที่พักและร้านอาหารที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่กาฐมาณฑุเปรียบเสมือนการก้าวเข้าสู่อีกโลกหนึ่งที่ทุกคนควรได้สัมผัสอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

กาฐมาณฑุเป็นเมืองที่ประเพณีโบราณพบปะด้วยเทคโนโลยีล่าสุดความยิ่งใหญ่ในอดีตทำให้ผู้มาเยือนหลงใหลซึ่งการจ้องมองของผู้มาเยือนอาจหลงเหลืออยู่บนกรอบหน้าต่างไม้แกะสลักอย่างวิจิตรประติมากรรมสำริดสมัยศตวรรษที่ 18 หรือเจดีย์ที่ยกระดับจิตวิญญาณกาฐมาณฑุเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนปาลเป็นเมืองหลวงทางการเมืองและวัฒนธรรมของประเทศ
เช่นเดียวกับเมืองใหญ่อื่นๆกาฐมาณฑุมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมาแต่แม้จะมีความเร่งรีบและพลุกพล่านตามแบบฉบับของเมืองใหญ่แต่ผู้คนก็ยังคงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมืองนี้เป็นผู้คุมที่มีคุณค่าทางบรรพบุรุษ "อทิติเทโว ภะวะ" แปลว่า "แขกเทียบเท่ากับพระเจ้า"

กาฐมาณฑุยังคงรักษาประเพณีอันเก่าแก่ไว้ได้รับพรจากเทพธิดาผู้มีชีวิตและได้รับการเสริมแต่งด้วยขบวนพิธีและกิจกรรมที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งนำไปสู่ท้องถนนทุกขณะแล้วด้วยกลุ่มผู้ศรัทธาที่แสวงหาความสุขในการเฉลิมฉลองทางจิตวิญญาณเทศกาลทางศาสนาเหล่านี้เต็มไปด้วยตำนานและเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจกับขบวนรถม้าและนักเต้นสวมหน้ากากซึ่งมักถูกวิญญาณของเทพเข้าสิง

กาฐมาณฑุเป็นผลมาจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายประวัติความเชื่อและความเชื่ออันยาวนานและศิลปะและสถาปัตยกรรมดังนั้นกาฐมาณฑุจึงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตมากกว่าเมืองเพียงแห่งเดียวจึงเป็นโอกาสในการเดินทางย้อนเวลาและย้อนอดีตไปในประวัติศาสตร์

จากนั้นเขาก็ตัดเนินโจบาร์ที่ 'ตัด' กลายเป็นช่องเขาลึกปล่อยให้น้ำในทะเลสาบระบายออกและทิ้งผืนดินที่อุดมสมบูรณ์และศักดิ์สิทธิ์ไว้สำหรับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ต่อมานิคมกลายเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ (ทั้งชาวฮินดูและชาวพุทธ) 

พ่อค้าชาวทิเบตและอินเดียช่างฝีมือจักรพรรดินักสำรวจนักประวัติศาสตร์ฮิปปี้ตามยุคนั้นๆและ - ตอนนี้ – สำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

หุบเขากาฐมาณฑุเป็นแหล่งหล่อหลอมวัฒนธรรมศาสนาและศิลปะและงานฝีมือที่หลากหลายราชวงศ์โกปาละและกิราต ปกครองในยุคแรกสุดตามด้วยลิจฉวี (ค.ศ. 300-879) ซึ่งเป็นผู้ที่ตกแต่งเมืองด้วยความหลงใหลศิลปะแบบดั้งเดิมและความเชื่อทางศาสนา

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจนถึงปัจจุบันนี้เราจะได้สัมผัสกับความถูกต้องของหุบเขาความกลมกลืนทางวัฒนธรรมและศาสนาวัดต่างๆของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธที่ตั้งอยู่ติดกันมาหลายศตวรรษชาติพันธุ์ที่หลากหลายเทศกาลที่มีสีสันและการเฉลิมฉลองแต่อยู่ในระยะที่สามารถเดินไปถึงซึ่งอาจเป็นไฮไลท์ที่สวยงามที่สุดของเมือง

หุบเขากาฐมาณฑุมีเมืองที่มีชื่อเสียงสามแห่งได้แก่กาฐมาณฑุปาตันและภักตะปูร์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นรัฐอิสระที่ปกครองโดยกษัตริย์มัลละซึ่งปกครองเมืองต่างๆตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ถึง 18 และตกแต่งอาณาจักรของตนด้วยงานฝีมือและพระราชวังที่แปลกใหม่ในตอนนั้นผู้ปกครองชาวมองโกลผู้ยิ่งใหญ่จะนำเข้าช่างฝีมือจากหุบเขากาฐมาณฑุเพื่อตกแต่งอาณาจักร

กล่าวคือสถาปัตยกรรมเจดีย์ที่มีชื่อเสียงเป็นของขวัญจากหุบเขากาฐมาณฑุไปยังประเทศจีนปัจจุบันหุบเขากาฐมาณฑุเป็นที่ตั้งของสถานที่เจ็ดแห่งซึ่งทำให้หุบเขานี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกและยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานประติมากรรมวัดศิลปะและงานศิลปะอันงดงามอีกหลายร้อยแห่งซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจถึงยุคทองในสถาปัตยกรรมของเนปาล

© 2024. Nepal Tourism Board. All rights reserved.