ทัวร์วัฒนธรรม

ทัวร์วัฒนธรรม

ทัวร์วัฒนธรรมในกาฐมาณฑุหุบเขาหรือทัวร์หมู่บ้านเกวียนในหมู่บ้านตะไร เพื่อสำรวจเนปาล

มีสถานที่อื่นๆอีกไม่กี่แห่งในโลกที่มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนเช่นเนปาลทัวร์วัฒนธรรมในหุบเขากาฐมาณฑุเพื่อค้นพบเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งเนวารีหรือทัวร์หมู่บ้านเกวียนในภูมิภาคตะไร เพื่อค้นพบวัฒนธรรมที่น่าสนใจของเนปาลอย่างแท้จริง

สภาพอากาศที่สะดวกสบาย ดินที่อุดมสมบูรณ์และธรรมชาติของเนปาลเป็นตำแหน่งที่ร่ำรวยสำหรับจักรพรรดิและชนเผ่าจำนวนมากที่จะเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประวัติศาสตร์ ราชวงศ์ต่าง ๆ อันยิ่งใหญ่ปกครองเนปาลตลอดช่วงเวลาของประวัติศาสตร์นำมุมมองทางวัฒนธรรมและศาสนามากมายมาสู่ดินแดนเล็ก ๆ แห่งนี้

สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมของเนปาลมีความหลากหลายตามสภาพภูมิศาสตร์และศาสนา อย่างไรก็ตามเนปาล - ปัจจุบันเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยที่รวมกลุ่มชาติพันธุ์ 126 กลุ่มและปกป้องทุกความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนา

เนปาลแบ่งออกเป็นสามชั้นตามการตั้งค่าทางภูมิศาสตร์ – ภูมิภาคหิมาลัย เนินเขากลางและภูมิภาคตะไร (พื้นที่ราบ) ภูมิภาคหิมาลัยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเชอร์ปาในตำนานซึ่งมีชื่อเสียงในการปีนเขาเอเวอเรสต์

หนึ่งในนักปีนเขาคนแรก (สองคน) ที่ปีนภูเขาภูเขาเอเวอร์เรสคือ เตนจิง นอร์เก เซรปา ชาวเชอร์ปาปฏิบัติตามพุทธศาสนาในทิเบต "โรงเรียนโบราณ" ตามศาสนาเป็นมิตรกับธรรมชาติและแบ่งปันวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของทิเบตเดินทางไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือสุดของเนปาลเพื่อชมการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลาย

เนินเขากลางของเนปาลมีชาวเขาหลายเผ่าในเนปาลเช่น กูรุง, มาการ, ไร, ลิมบู ตามัง, เชตตารี, พราหมณ์, เนวารี เป็นต้น ก่อนการรวมกันของเนปาลสมัยใหม่กูรุง, ไร, มาการ่า, ตามัง มีอิสระประเทศต่าง ๆ และยังคงมีวัฒนธรรมที่เป็นอิสระ ลักษณะของการปฏิบัติศาสนา ภาษา อาหาร ดนตรีและการเต้นรำและการตั้งถิ่นฐานทางสถาปัตยกรรมของพวกเขามีความแตกต่างกัน

เนวารีซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในหุบเขากาฐมาณฑุอุดมไปด้วยงานโลหะ ศิลปะ งานฝีมือและการสร้างปราสาทและวัดวาอาราม เชตตารี คัสและพราหมณ์เป็นชาวฮินดูตามศาสนาและนักประวัติศาสตร์กล่าวว่าพวกเขาเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานโบราณในภูมิภาคาการ์นาลีของเนปาลพวกเขามีคุณค่าทางวัฒนธรรมติดตัวไปทุกที่ที่พวกเขาตั้งถิ่นฐาน

ตะไร เป็นบ้านของชนเผทารุและ มะเธซิ พวกเขามีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่โดดเด่นแม้ว่าชีวิตทางสังคมของพวกเขาจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอารยันและศาสนาฮินดู ประเพณี จารีตประเพณีศิลปะเครื่องปั้นดินเผาและภาษาคล้ายกับวัฒนธรรมและอารยธรรมของชาวอารยันโบราณเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีอากาศร้อนของเนปาลผู้คนในภูมิภาคตะไรสวมเสื้อผ้าผ้าฝ้ายเนื้อบางเบาแต่ถึงกระนั้นก็ทำงานหนักในช่วงกลางวัน

© 2024. Nepal Tourism Board. All rights reserved.