ปาตัน

ปาตัน

ปาตัน

ปาตัน

ปาตันเป็นที่ตั้งของช่างฝีมือที่ดีที่สุดของหุบเขาซึ่งรักษาเทคนิคศิลปะโบราณไว้
ครั้งหนึ่งอาณาจักรที่เป็นอิสระและยิ่งใหญ่ของหุบเขากาฐมาณฑุปาตันได้กลายเป็นแหล่งหลอมรวมของสองศาสนาที่มีอิทธิพลคือฮินดูและพุทธวัดกฤษณะ (ฮินดู) ผู้เคร่งศาสนาซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเข้าไปในเมืองของตัวเองซึ่งสถาปัตยกรรมทั้งเมืองอุทิศให้กับปรัชญาของพุทธธรรมจักร (วงล้อแห่งความชอบธรรม) หล่อหลอมปาตันจนถึงทุกวันนี้ในฐานะเมืองแห่งวัฒนธรรมศาสนาศิลปะและมรดกอันรุ่งโรจน์

เมืองปาตันอยู่ห่างจากเมืองหลวงกาฐมาณฑุเพียง 5 กม. แต่ถึงแม้จะอยู่ใกล้กันมากเพียงใดแต่ความเป็นเอกลักษณ์ของบรรพบุรุษที่ 'อนุรักษ์ไว้' จะทำให้ปาตันมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไปปาตันมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลลิตปุระ "เมืองแห่งความงาม" และจัตุรัสพระราชวังที่เป็นเอกลักษณ์วัดตรอกซอกซอยอาหารการต้อนรับและความอดทนทางศาสนาเป็นเครื่องพิสูจน์สถานะก่อนประวัติศาสตร์ของเมือง

เมืองปาตันเป็นเมืองที่มีวัดใหญ่ 55 แห่งอารามในศาสนาพุทธ 136 แห่งงานโลหะชั้นดีและเทศกาลอีกมากมายนับไม่ถ้วน ปาตันมีความภาคภูมิใจในการผลิตจิตรกรทังก้าที่ยิ่งใหญ่ในประเทศในทุกมุมและตรอกซอกซอยของปาตันสามารถมองเห็นจิตรกรทังก้าเติมสีสันให้กับเทพเจ้าโบราณและเทพธิดา

ปาตันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้กลายเป็นสถานที่ที่ชื่นชอบสำหรับนักการทูตองค์กรองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนบางทีอาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับเมืองหลวงหรือเพียงเพราะเมืองนี้มีความสวยงามแต่ในตัวของมันเองปาตันก็มีคาเฟ่ผับและร้านค้ามากมายที่มีพระพุทธรูปแกะสลักทองเหลืองที่แปลกใหม่และทำด้วยมือในราคาที่สมเหตุสมผล


© 2024. Nepal Tourism Board. All rights reserved.