ทัวร์ปศุปฏินาถ

ทัวร์ปศุปฏินาถ

ทัวร์ปศุปฏินาถ

ปศุปฏินาถเป็นมากกว่าจุดหมายปลายทางทางศาสนา เป็นการผสมผสานระหว่างศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มันให้ความสงบและความจงรักภักดี วัดนี้แผ่กระจายไปทั่วพื้นที่ 246 เฮคเตอร์ มีวัดวาอารามและอนุสาวรีย์มากมาย มีพิธีกรรมหลายร้อยรายการที่นี่ทุกวัน บริเวณวัดเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิด สมบัติของชาตินี้ถูกกำหนดให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกในปี 2522

วัดนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับนักประวัติศาสตร์ศิลป์ แสดงการออกแบบวัดที่หลากหลาย ได้แก่ แบบโดม แบบเจดีย์ แบบชิคารา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นและประติมากรรมหลากหลายรูปแบบรอบๆ คอมเพล็กซ์ มีรูปปั้นที่ทำด้วยหิน โลหะ และไม้ ประตูและเสารอบบริเวณวัดแกะสลักเป็นรูปเทพเจ้าและกริฟฟินที่สวยงาม

Pashupatinath ทอดยาวจากวัดหลักของ Pashupatinath ถึง Guheshwori มีวัดที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในบริเวณนี้ รวมทั้ง Bhuwaneshwori, Dakshinamurti, Tamreshwor, Panchdewal, Bishwarupa และอื่น ๆ

วัดกาลีที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบักมาติมีลักษณะที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยตำนาน ตำนานคือรูปปั้นเติบโตจากจุดเดิมและโลกจะถึงจุดจบเมื่อร่างครึ่งออกครึ่งหนึ่งถูกเปิดเผยอย่างเต็มที่

แต่ละวัดมีชุดพิธีกรรมที่ต้องทำ และทุกวัดมีค่านิยมและประเพณีเฉพาะ อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำเป็นป่าเล็กๆ ชเลชมันตัก ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆ เช่น กวางและลิง เมรุเผาศพแบบดั้งเดิมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบักมาติ

พื้นที่กว้างใหญ่ของปศุปฏินาถครอบคลุมมรดกทางวัฒนธรรม ป่าไม้ และแหล่งน้ำซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์และจัดการ ดังนั้น Pashupati Area Development Trust (PADT) จึงก่อตั้งขึ้นในปี 1996 ตั้งแต่นั้นมา กิจกรรมที่ Pashupati ก็ถูกควบคุมโดยหน่วยงานบริหารนี้

© 2024. Nepal Tourism Board. All rights reserved.